Puławski Klub Obywatelski – Deforma Edukacji

Dodano:

2 lutego w Puławskim Ośrodku Dom Chemika odbyło się spotkanie z Posłami Platformy Obywatelskiej RP – Panią Joanną Kluzik- Rostkowską oraz Posłem Włodzimierzem Karpińskim. Tematem rozmowy była wprowadzana przez rząd od 1 września 2017 roku „Deforma Edukacji”. Groźba likwidacji małych szkół, odebranie możliwości wyrównania szans edukacyjnych dzieciom wiejskim i z małych ośrodków miejskich, zmiana podstawy programowej przygotowywanej od środka cyklu edukacyjnego i konieczność dostosowania do
niej podręczników, zwolnienia pedagogów i rozbicia dobrze działających zespołów nauczycielskich, które decydują o poziomie szkoły – to tylko niektóre z przewidywanych skutków reformy, o których mówiła Pani Minister.

Poseł Włodzimierz Karpiński powiedział: ,,Jest bardzo dużo kosztów przerzuconych na samorząd, bardzo dużo rozrzutności majątku publicznego w sensie efektywnego wykorzystania bo jest wiele rzeczy, które są sfinansowane ze środków unijnych z naszych podatków, które samorządowcy gospodarując groszem publicznym starli się robić efektywnie. Dzisiaj stoją przed tym wyzwaniem.”

Zdaniem byłej Minister Edukacji Narodowej dotychczasowy system był dobry: ,,Startowaliśmy z poziomu Ukrainy i udało nam się stworzyć naprawdę dobry system edukacji. Gdy byłam ministrem, przyjeżdżali do mnie moi odpowiednich z innych państw i będąc pod wrażeniem nasze edukacji pytali >>jak wy to robicie? <<”. W ocenie Pani Poseł zamiast wyrzucać lata pracy wielu ludzi do kosza należało popracować i doskonalić program. ,,Według danych (..) nasza mocną stroną jest nauczanie twardej
wiedzy, za to gorzej wygląda przekazywanie miękkich kompetencji , takich jak umiejętność współdziałania , odpowiedzialności, czy podejmowania ryzyka. Nad tym należało pracować (..)”.