Posiedzenie Okrągłego Stołu

Dodano:

W Berlinie odbyło się posiedzenie plenarne polsko-niemieckiego Okrągłego stołu poświęconego sprawom mniejszości niemieckiej w Polsce oraz Polonii w Niemczech. Było to spotkanie podsumowujące ponad rok pracy nad realizacją zapisów Wspólnego Oświadczenia z 12 czerwca 2011 roku, w którym rządy Polski i Niemiec zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz polepszenia sytuacji Polaków w RFN i mniejszości niemieckiej w Polsce.

W spotkaniu, któremu współprzewodniczył Włodzimierz Karpiński ze strony polskiej, a ze strony niemieckiej dr Christoph Bergner, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wzięli udział Profesor Władysław Bartoszewski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego oraz Cornelia Pieper, minister stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Profesor Bartoszewski podsumował polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, które odbyły się 14 listopada 2012, czyli dzień przed posiedzeniem Okrągłego Stołu. Ponadto, wskazał na problemy, które są istotne dla naszych rodaków żyjących w Niemczech.

Całe spotkanie trwało kilka godzin, podczas których podsumowane zostały zrealizowane tematy, ale również wskazano miejsca, gdzie trzeba włożyć dalszy trud tak aby jego rezultaty służyły Polonii w Niemczech. Rozmowy z naszymi partnerami obyły się w atmosferze wzajemnego zaufania. Do końca roku planowane jest opracowanie dokumentu, który będzie stanowił podsumowanie spotkania i wytyczał dalsze kierunku prac Okrągłego Stołu.