Konwencja Samorządowa Platformy Obywatelskiej Powiatu Puławskiego

Dodano:

Konwencja Wyborcza PO Powiatu Puławskiego, która odbyła się w  Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym to kolejny punkt sobotniej wizyty Profesora Jerzego Buzka na Lubelszczyźnie. W trakcie spotkania Włodzimierz Karpiński podkreślał co wyróżnia Puławy, mówił o potencjale miasta i powiatu, o sukcesach jakie mają miejsce w ostatnich latach. Mówiąc o odpowiedzialności i istocie sprawowania władzy, która jest służbą dla drugiego człowieka,  Minister podkreślił ogromne znaczenie dialogu oraz współpracy na wszystkich szczeblach władzy. Czytaj więcej

Premier Kopacz w województwie lubelskim

Dodano:

Ewa Kopacz pierwszy raz jako Prezes Rady Ministrów przyjechała do województwa lubelskiego. Była w Lublinie, Kraśniku i Wandalinie. Podczas wizyty towarzyszył jej Włodzimierz Karpiński. Pani Premier rozpoczęła oficjalne spotkania od udziału w inauguracji roku akademickiego na KUL gdzie m.in. przedstawiła plany rządu w sprawie zwiększenia wydatków na naukę. Przed rozpoczęciem uroczystości pani premier, wraz z ministrem skarbu państwa i wojewodą lubelskim złożyli kwiaty pod pomnikiem „Homagium” przedstawiającym Jana Pawła II i prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Następnie Ewa Kopacz udała się na Akademię Medyczną w Lublinie, której jest absolwentką. Spotkanie, w którym uczestniczył Włodzimierz Karpiński odbyło się w niedawno oddanym do użytku po kapitalnym remoncie gmachu Collegium Novum.  Pani Premier mówiła podczas spotkania ze studentami tej uczelni:  „Rezydentury dostaną wszyscy, którzy zdali egzamin lekarski. Oczywiście w pierwszej kolejności dostaną je ci z najlepszymi wynikami. Ci, którym pójdzie gorzej też je dostana, ale będą mieli mniejszy wybór niż ich koledzy… To właśnie brak miejsc dla rezydentów było głównym argumentem dla młodych lekarzy, którzy wyjechali za granicę. Sądzę, że setki milionów, które zostaną wydane na rezydentury zatrzymają ich w kraju i te pieniądze się zwrócą”.

Następnie premier Ewa Kopacz w towarzystwie Włodzimierza Karpińskiego, Wojewody Lubelskiego Wojciech Wilka i Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka udali się na krótki spacer po rynku Starego Miasta. Pani premier chętnie rozmawiała z mieszkańcami Lublina i turystami. Odpowiadała również na pytania dziennikarzy podczas briefingu prasowego.

W Kraśniku spotkała z przedsiębiorcami, społecznikami i samorządowcami. Odpowiadała na pytania dotyczące m.in. prowadzenia działalności gospodarczej. Na zakończenie wizyty w regionie lubelskim premier Kopacz udała się do gospodarstwa sadowniczego Pawła Turczyna w Wandalinie w powiecie opolskim.

Nowy budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach

Dodano:

W sobotę w Puławach odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Został uroczyście otwarty nowoczesny budynek  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Siostry Klary Staszczak. Poświęcił go ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Włodzimierz Karpiński był obecny na uroczystościach.

Nowy budynek został zbudowany przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży Euroszkoła. Dzięki realizacji inwestycji wychowankowie Ośrodka oraz Uczniowie Zespołu Szkół Europejskich uzyskali doskonałe warunki do codziennego funkcjonowania i edukacji. Z racji prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr misji budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Posiada windy, zaplecze rahabilitacyjno – gimnastyczne oraz sale do ćwiczeń korekcyjnych.

Inwestycja warta ok 19 mln zł była możliwa dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE.

Podsumowanie współpracy w samorządzie Puław

Dodano:

„Cztery lata temu podpisaliśmy porozumienie o współpracy, porozumienie dla Puław, Ziemi Puławskiej, aby wspólnymi wysiłkami, w tej przestrzeni publicznej jak najefektywniej służyć mieszkańcom…” mówił Włodzimierz Karpiński podczas konferencji, na której podsumowano czteroletnią współpracę Platformy Obywatelskiej z Porozumieniem Samorządowym Prawicy Puławskiej. Jej uczestnikami byli również Prezydent Puław Janusz Grobel, wiceprezydent Grzegorz Nakonieczny i radna Teresa Gutowska.

Minister podsumowując współpracę powiedział również: „Wydaje się, że dzisiaj możemy z podniesionym czołem powiedzieć, że to był dobry gest dla mieszkańców Puław i Ziemi Puławskiej, że ten gest się zmaterializował ciężką pracą na rzecz mieszkańców i to w wielu wymiarach”. Prezydent Puław równie pozytywnie wypowiadał się na temat współpracy koalicyjnej PO-PSPP. Owoce wzajemnej współpracy to widoczne w całych Puławach inwestycje będące w dużej mierze efektem pozyskania środków z Unii Europejskiej. W ostatnich latach zmodernizowano szkoły i przedszkola. Powstał Park Naukowo-Technologiczny. Zbudowano nowoczesne miejsce turystyczno-rekreacyjne Marinę. Rozszerzono Podstrefę Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Cztery lata współpracy to również wprowadzenie możliwości współdecydowania mieszkańców o wydatkowaniu części wspólnych środków na wskazane potrzeby czyli „budżet obywatelski”. Wszystkie ww. działania podejmowane są by jak podkreślił Minister Skarbu Pastwa: „kreować przestrzeń, przestrzeń która ma być przestrzenią przyjazną dla mieszkańców.

Nowy stokaż amoniaku w ZA Puławy

Dodano:

 

fot. S. Kłak

fot. S. Kłak

W Zakładach Azotowych Puławy oddano do użytku stokaż amoniku. Inwestycja warta jest ponad 108 mln zł.

„To pokazuje, że spółka myśli nowocześnie budując sobie taką możliwość szybkiego reagowania na kryzysy w tym kryzysy surowcowe czy półproduktowe” – powiedział Włodzimierz Karpiński – „To jest bardzo dobra decyzja, trzymać trzeba kciuki. TO pokazuje, że tutaj dobre planowanie, rzetelne wykonawstwo i dyscyplina finansowa przynoszą efekty.”

Do tej pory zbiorniki ZA Puławy mogły pomieścić 3,5 tys. ton amoniaku czyli dobową produkcję. Wartość ta była za mała dlatego nowy stokaż podniesie efektywność, sprzyja także ochronie środowiska. Pojemność zbiornika amoniaku to 15 tys. ton co daje także możliwość dokonywania prac konserwatorskich i remontowych na większych ciągach technologicznych bez ograniczania produkcji.

Stokaż amoniaku to kolejna z serii inwestycji w puławskich zakładach azotowych. Dla zwiększenia wydajności oraz unowocześnienie produkcji w zeszłym roku oddano do użytku instalację do odsiarczania spalin, linię do produkcji nawozów płynnych i centrum logistyczne dla nawozwów granulowanych. W przyszłym roku planowane jest otwarcie nowej instalacji do produkcji nawozów granulowanych.

Strona 1 z 3712345...102030...Ostatnia »