Na sesji Rady Powiatu Puławskiego

Dodano:

W środę w Starostwie Powiatowym odbyła się sesja Rady Powiatu, na której jednym z omawianych zagadnień była sytuacja w Grupie Azoty. W spotkaniu uczestniczył Minister Skarbu Włodzimierz Karpiński. Przestawił informację o działaniach ministerstwa oraz rządu dotyczących polskiej chemii i poinformował, że w sierpniu Grupa Azoty znalazła się na liście 22 spółek o znaczeniu strategicznym dla Skarbu Państwa i spójnej polityce w ich względzie, która zapewni budowanie ich wartości i tym samym pomnażanie majątku narodowego poprzez inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto w odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości w związku z próbami wrogich przejęć części akcji Grupy Azoty Włodzimierz Karpiński wyjaśnił mechanizmy gwarantujące ich bezpieczeństwo pod nadzorem Skarbu Państwa.

Poinformował również, że: trwają prace nad tym, aby przygotować ustawę, która w sposób uniwersalny zabezpieczy strategiczne interesy w spółkach skarbu państwa, które są strategiczne z punktu widzenia interesów gospodarczych Polski.

Wystapienie na 73. posiedzeniu Sejmu

Dodano:
fot. K. Białoskórski

fot. K. Białoskórski

Podczas 73. posiedzenia Sejmu Włodzimierz Karpiński mówił o planach Ministerstwa Skarbu Państwa na najbliższy rok.

Minister podczas przemówienia zapowiedział połączenie Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskich Inwestycji Rozwojowych. Takie rozwiązanie ma pomóc w finansowaniu inwestycji i wsparciu polskiej gospodarki kiedy zabraknie środków z Unii Europejskiej. Powstać mają dwa filary czyli dłużno – gwarancyjny oraz inwestycyjny.

Kluczową kwestią MSP jest poszukiwanie surowców.

Projekt ustawy przygotowany przez MSP przewiduje:

  • skrócenie ustawowych terminów rozpatrzenia spraw przez organy administracji oraz terminów odwoławczych;
  • wskazanie jednego organu administracji jako głównego decydenta – będzie nim wojewoda;
  • zastąpienie uzgodnień, pozwoleń, opinii, zgód oraz stanowisk właściwych organów wymaganych w procedurach poprzez niewiążące opinie (wraz z wprowadzeniem domniemania opinii pozytywnej)

„Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski jest priorytetem rządu i priorytetem polityki właścicielskiej ministra skarbu. W ten system wpisuje się poszukiwanie własnych surowców i maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów. Chcemy skorzystać z tej szansy i dlatego spółki Skarbu Państwa do 2016 roku zainwestują w poszukiwania surowców źródeł niekonwencjonalnych nie mniej niż 5 mld zł” – powiedział Karpiński.

Minister skarbu podczas wystąpienia zapowiedział projekt ustawy, której celem będzie umożliwienie kontroli zagranicznych inwestycji kapitałowych w Polsce.

„Polska była i jest otwarta na zagraniczne inwestycje kapitałowe, ale zdarza się, że intencje inwestorów nie zawsze są zbieżne z interesami polskiej gospodarki. Dlatego przygotowujemy projekt ustawy, umożliwiającej kontrolę zagranicznych inwestycji kapitałowych w Polsce, który zakłada, że w niektórych przypadkach zakup lub sprzedaż akcji i udziałów polskich firm będzie wymagać zgody ministra skarbu państwa” – powiedział Karpiński podczas wystąpienia w Sejmie.

„Będziemy chronić nasze strategiczne aktywa, ale – oczywiście – w zgodzie ze światowymi standardami, takie, jakie obowiązują w krajach anglosaskich czy u naszych sąsiadów w Austrii i Niemczech” – podkreślił minister.

Włodzimierz Karpiński jako przykład ochrony przed wrogim przejęciem podał skuteczną konsolidację Grupy Azoty.

Ważnym aspektem działalności MSP będzie wsparcie młodych ludzi – studentów i absolwentów – by spółki w nadzorze Skarbu Państwa organizowały konkursy, płatne staże i możliwość zatrudnienia przy innowacyjnych projektach najbardziej zdolnych i przedsiębiorczych osób. Zmieni się także Agencja Rozwoju Przemysłu. ARP stanie się inkubatorem pomysłów biznesowych.  W tym celu zostanie wyposażona w szeroki wachlarz instrumentów finansowych od pożyczek, przez fundusz venture capital po unijne dotacje.

– Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia sobie Ministerstwo Skarbu Państwa jest wspieranie wszelkich działań innowacyjnych. Cele takie zostały wyznaczone zarządom spółek skarbu państwa i będą istotnym elementem oceny ich działalności – powiedział Włodzimierz Karpiński.

Priorytety MSP na Radzie Ministrów

Dodano:

Rada Ministrów zapoznała się 5 sierpnia z przedłożonym przez Ministra Skarbu Państwa dokumentem pt. „Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015″. MSP w ciągu najbliższego półtora roku będzie kładło nacisk na wzmocnienie nadzoru, zwiększenie wartości nadzorowanych spółek, wspieranie innowacyjności i przekształcenia własnościowe a także budowanie wartości podmiotów ważnych dla bezpieczeństwa państwa. Na liście MSP nalazły się 22 spółki odgrywające rolę liderów gospodarczych oraz listę spółek, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji)

„Wartość pakietów akcji spółek z udziałem SP wzrosła od 2008 r. o 55 proc. i to w czasie światowego kryzysu finansowego. To w dużej mierze efekt trafnych decyzji właścicielskich i skutecznego nadzoru. Jestem przekonany, że aby majątek Skarbu Państwa był wykorzystywany efektywnie minister skarbu musi działać jak świadomy i aktywny właściciel. Będziemy to robić dwutorowo: poprzez dalszą profesjonalizację nadzoru właścicielskiego oraz wspieranie współpracy między zarządami spółek a Skarbem Państwa” – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

W MSP trwają zaawansowane prace nad kompleksową polityką właścicielską. Powstał także zapowiadany zespół ds. wsparcia nadzoru i komitet ds. innowacyjności w skład którego weszli przedstawiciele świata nauki oraz reprezentanci spółek, odpowiedzialni za rozwój innowacji.

Priorytety” traktują również o polityce dywidendowej oraz przekształceniach własnościowych. Całość dokumentu można znaleźć tutaj.

Zielone światło KE dla LOT-u

Dodano:

Komisja Europejska zatwierdziła Plan Restrukturyzacji PLL LOT, tym samym uznając za zgodną z prawem UE pomoc publiczną udzieloną narodowemu przewoźnikowi. Pozytywna decyzja KE stanowi kolejny krok w procesie uzyskania pełnej rentowności przez spółkę.

– Komisja Europejska ostatecznie potwierdziła dziś, że pomoc dla LOT-u została udzielona zgodnie z prawem, a plan naprawczy przewoźnika idzie w dobrym kierunku i jest wdrażany zgodnie z unijnymi przepisami. Zgoda KE jest kluczowa dla przyszłości LOT-u. Byliśmy w stałym kontakcie z KE i cieszy, że pozytywna decyzja została wydana wcześniej niż planowano. To potwierdza dobrą współpracę między przedstawicielami Komisji, Ministerstwa Skarbu i LOT-u. Dziękuję załodze spółki i wszystkim osobom, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

 

źródło: www.msp.gov.pl

Z wizytą w Sejmie

Dodano:

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Bratek” odwiedzili dzisiaj Sejm, który po Muzeum Powstania Warszawskiego był kolejnym punktem pobytu grupy w Warszawie. W trakcie wizyty w Parlamencie Seniorzy wysłuchali informacji o historii Sejmu, zwiedzili ważniejsze miejsca m.in, galerie sali plenarnej, hol główny, salę kolumnową.

Z grupą spotkał się minister Włodzimierz  Karpiński, który mówił o działalności Parlamentu oraz swojej pracy jako parlamentarzysty i ministra. Tematem rozmowy była również aktualna sytuacja Grupy Azoty „Puławy”.

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bratek” prowadzi swoją działalność w Puławach. Skupia osoby niepełnosprawne oraz emerytów i sympatyków stowarzyszenia, którzy chcą służyć wsparciem i pomocą osobom potrzebującym.  Głównym celem Stowarzyszenia jest organizowanie wszechstronnej pomocy dla osób niepełnosprawnych. Działalność ta realizowana jest poprzez opiekę nad osobami niesprawnymi ruchowo, organizację wczasorekolekcji, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów okolicznościowych i pielgrzymek.

Wizyta Członków Stowarzyszenia została zorganizowana we współpracy z puławskim biurem poselskim Włodzimierza Karpińskiego.

Kierunek „Chemia Techniczna” w Puławach

Dodano:

„Z ogromną satysfakcją przyjąłem informację, że w Puławach młodzież będzie mogła kształcić się na kierunku – Chemia techniczna” – podkreśla Włodzimierz Karpiński, który zainicjował zakończone sukcesem rozmowy władz UMCS, Puławskiej Szkoły Wyższej i Grupy Azoty Puławy.

Porozumienie obejmuje między innymi zapisy, które zapewniają od 2017 roku możliwości zrealizowania rocznie dla studentów kierunku „Chemia techniczna” bezpłatnych praktyk: dla 13 osób w wymiarze 180 godzin dydaktycznych oraz praktyki płatnej dla co najmniej 2 osób w wymiarze 360 godzin dydaktycznych. Natomiast począwszy od 2018 roku pięciu najlepszych absolwentów kierunku „Chemia techniczna” ma szansę na zatrudnienie w puławskiej spółce .

„Inwestycja w wykształcenie młodych ludzi w oparciu o zaplecze naukowe lubelskiej i puławskiej uczelni w połączeniu z ogromnymi możliwościami Grupy Azoty Puławy to doskonały przykład współpracy nauki i biznesu, co traktuję jako jeden z priorytetów w Ministerstwie Skarbu Państwa” –mówi Włodzimierz Karpiński.

Strona 1 z 3512345...102030...Ostatnia »