„O wspólnej przyszłości Lublina i Lubelszczyzny”

Dodano:

Dziś w Lublinie odbyła się debata „O wspólnej przyszłości Lublina i Lubelszczyzny”, której organizatorem był Poseł na Sejm RP Włodzimierz Karpiński i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Wzięli w niej udział samorządowcy, przedstawiciele biznesu, nauki i kultury a wśród prelegentowi, obok organizatorów znaleźli się miedzy innymi Marszalek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel oraz Rektor UMCS Prof. Stanisław Michałowski.

W trakcie debaty, poruszono tematykę, która ma kluczowe znaczenie dla strategii rozwojowej naszego regionu na najbliższe lata. Argumentowano, że Lubelszczyzna jest coraz lepiej skomunikowanym i rozwijającym się gospodarczo. „Dobre efekty współpracy rządu z samorządami są widoczne. Następuje przyspieszenie w twardą infrastrukturę.- mówił poseł Włodzimierz Karpiński – „To się Lubelszczyźnie należało patrząc na zaszłości historyczne” dodał i przypomniał, że Lubelszczyzna jest województwem gdzie realizowany jest jedno z największych w Polsce przedsięwzięć teleinformatycznych.

Mówiono o dalszym rozwoju przedsiębiorczości, o kontynuacji rozbudowy infrastruktury, o istocie skomunikowania mniejszych miast ze stolicą regionu,  a także wsparciu dla rodzin i seniorów oraz przyszłości akademickiej Lublina. Wszyscy mówcy podkreślili, że potencjał intelektualny młodych ludzi, kształconych na lubelskich uczelniach w przyszłości ma szansę być jedną z przewag naszego regionu.

Nowe miejsca pracy w lubelskiej podstrefie SSE

Dodano:

Dzisiaj w Lublinie odbyła się debata, podczas której podsumowano działalność Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUR-PARK Mielec Podstrefa Lublin. W trakcie debaty Włodzimierz Karpiński wręczył Polskim Zakładom Zbożowym Lubella, znanemu producentowi makaronów i spółce Protektor, producentowi specjalistycznego obuwia m.in. dla wojska zezwolenia na prowadzenie działalności w ramach SSE. PZZ Lubella deklarują zatrudnienie 35 nowych pracowników i utrzymanie 360 miejsc pracy oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 87 mln zł. Spółka Protektor zatrudni 30 pracowników i ok.7 mln złotych wyda na inwestycje.

W debacie brali udział przedsiębiorcy z podstrefy lubelskiej: Małgorzata Rentflejsz, z Ball Packaging Europe Lublin; Wojciech Jamróz, Prezes Zarządu Grupy Maspex; Włodzimierz Karpiński; Paweł Nakonieczny, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego; Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublina i Marcin Zieliński, wiceprezes Zarządu ARP S.A, który powiedział: Jednym z największych sukcesów mieleckiej SSE jest to, że przyciąga inwestorów z branż o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Lublina. To przede wszystkim rezultat modelowej współpracy przedstawicieli samorządów z ARP, zarządcą strefy.

Włodzimierz Karpiński w trakcie debaty podsumował dotychczasową działalność lubelskiej podstrefy SSE i podkreślił, że jej duża atrakcyjność wśród inwestorów jest efektem solidnej i konsekwentnej pracy samorządu Lublina na czele z Prezydentem Krzysztofem Żuk. Wyraził również uznanie dla inwestorów, którzy uruchomili firmy w lubelskiej podstrefie SSE, z których większość z nich reprezentuje lokalny kapitał: „Buduą się gospodarki w oparciu o polski kapitał; „chapeau bas dla naszych przedsiębiorców”

Konferencja Prasowa dotycząca stanu budowy dróg

Dodano:

Dziś z udziałem Włodzimierza Karpińskiego oraz parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono założenia realizacji inwestycji drogowych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Wśród zadań planowanych do realizacji w ramach Programu znalazły się kluczowe inwestycje z punktu widzenia rozwoju naszego regionu obejmujące ekspresówki:

  • S17 na odcinku Warszawa-Lublin i Piaski-Hrebenne o łącznej długości 238,5 km,
  • S19 Lublin-Rzeszów (157,5 km), Lubartów -Białystok (215,9 km), Lublin – Lubartów (23,8 km)
  • S12 na odcinkach Lublin – Radom i Piaski – Dorohusk.

W zaprezentowanym przez premier Ewę Kopacz projekcie znalazły się również 2 obwodnice: Tomaszowa Lubelskiego i Chełma oraz zapowiedź budowy do 2022 r. autostrady A2 na odcinku od Siedlec do granicy w Terespolu – Kukurykach (97,1 km).

Spotkanie było również okazją do  podsumowania  inwestycji zrealizowanych na Lubelszczyźnie w latach 2007-1014 na ciągach dróg krajowych oraz tzw. „schetynówkach”, na modernizację których w ramach dwóch edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lubelskie samorządy wydatkowały do końca 2014 r. blisko 297,5 mln zł z przyznanych dotacji.

Prezydent podpisał ustawę chroniącą polskie spółki!

Dodano:

Wczoraj Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o kontroli niektórych inwestycji. Zasadniczym celem ustawy jest ochrona najważniejszych polskich spółek z sektorów gazowego, elektroenergetycznego, chemicznego, petrochemicznego i zbrojeniowego (m.i. Grupa Azoty S.A., PZU, PGE, PKN Orlen, PKP BP, PGNIG przed ewentualnym wrogim przejęciem. Nakłada ona na inwestorów obowiązek poinformowania Ministra Skarbu o planowanym kupnie udziałów w spółkach uznanych za strategiczne. Minister będzie mógł sprzeciwić się planowanej transakcji, jeśli zaistnieją przesłanki zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego wymienione w ustawie. Listę konkretnych  podmiotów podlegających ochronie określi w rozporządzeniu rząd.

W zeszłym roku Włodzimierz Karpiński zapowiedział tę Ustawę. Pracę nad nią były następstwem przyjęcia przez Radę Ministrów „Listy podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa”, która została zainicjowana przez Włodzimierza Karpińskiego jako Ministra Skarbu Państwa. Znalazło się na niej 22 spółek. Sejm przyjął ustawę niemal jednogłośnie (spośród 437 posłów aż 419 było za, 15 posłów PIS wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciw). Senatorowie wprowadzili jedynie poprawki do ustawy podzielając jej cele.

W trakcie pełnienia urzędu Ministra Skarbu Państwa zapowiadałem stworzenie ram prawnych dających możliwość skutecznego zapobiegania wrogim przejęciom strategicznych spółek skarbu państwa. Dzisiaj Prezydent Bronisław Komorowski podpisał zapowiadaną przeze mnie ustawę. Wyrażam podziękowanie Panu Prezydentowi i wszystkim parlamentarzystom, jak również pracownikom Ministerstwa, którzy pracowali nad tą bardzo potrzebną ustawą. Nasze championy narodowe, w tym Nasze „Azoty” mogą bezpieczniej się rozwijać budując siłę polskiej gospodarki. Dotrzymałem słowa. – podsumowuje poseł Włodzimierz Karpiński

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

98. Posiedzenie Sejmu

Dodano:

Dziś rozpoczęło się 98. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W porządku obrad znalazły się między innymi:

  • wsparcie dla kredytobiorców zadłużonych we frankach
  • pomoc samorządom w bardziej efektywnym dbaniu o czystość powietrza
  • państwowa kompensata dla ofiar poważnych przestępstw i ich rodzin
  • zakończenie prac sejmowych nad zniesieniem bankowego tytułu egzekucyjnego

98. Posiedzenie Sejmu zakończy się 6 sierpnia, w dniu posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Więcej informacji dotyczących posiedzenia, porządku obrad i druków sejmowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.sejm.gov.pl

fot. Krzysztof Białoskórski / Sejm.gov.pl

Kontrola inwestycji w strategicznych sektorach gospodarki

Dodano:

Dziś w Sejmie odbyła się wspólna konferencja Posła Włodzimierza Karpińskiego z Posłanką Renatą Zarembą i Ministrem Skarbu Państwa Andrzejem Czerwińskim dotycząca kontroli inwestycji w strategicznych sektorach gospodarki.

Przyjęte przepisy dają bardzo istotny oręż prawny, aby chronić interesy państwa w sektorze gospodarki – powiedział Włodzimierz Karpiński. Podobne ustawy obowiązują między innymi w Austrii, we Włoszech, a także we Francji i w Niemczech.

Chciałbym Państwa poinformować, że to nie ma żadnego waloru odstraszającego kapitał inwestycyjny dla Polski. Polska jest liderem jeśli chodzi o ilość kapitału w bezpośrednich inwestycjach tutaj w regionie. Jesteśmy otwarci jako najprężniejsza gospodarka, rozwijająca się najefektywniej przez ostatnie 8 lat w Europie. Przypomnę, że średnia łączna wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki to jest 24% przez ostatnie 8 lat, a średnia europejska to 0,7% – poinformował Poseł Karpiński.

Strona 1 z 4412345...102030...Ostatnia »