Premier Kopacz w województwie lubelskim

Dodano:

Ewa Kopacz pierwszy raz jako Prezes Rady Ministrów przyjechała do województwa lubelskiego. Była w Lublinie, Kraśniku i Wandalinie. Podczas wizyty towarzyszył jej Włodzimierz Karpiński. Pani Premier rozpoczęła oficjalne spotkania od udziału w inauguracji roku akademickiego na KUL gdzie m.in. przedstawiła plany rządu w sprawie zwiększenia wydatków na naukę. Przed rozpoczęciem uroczystości pani premier, wraz z ministrem skarbu państwa i wojewodą lubelskim złożyli kwiaty pod pomnikiem „Homagium” przedstawiającym Jana Pawła II i prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Następnie Ewa Kopacz udała się na Akademię Medyczną w Lublinie, której jest absolwentką. Spotkanie, w którym uczestniczył Włodzimierz Karpiński odbyło się w niedawno oddanym do użytku po kapitalnym remoncie gmachu Collegium Novum.  Pani Premier mówiła podczas spotkania ze studentami tej uczelni:  „Rezydentury dostaną wszyscy, którzy zdali egzamin lekarski. Oczywiście w pierwszej kolejności dostaną je ci z najlepszymi wynikami. Ci, którym pójdzie gorzej też je dostana, ale będą mieli mniejszy wybór niż ich koledzy… To właśnie brak miejsc dla rezydentów było głównym argumentem dla młodych lekarzy, którzy wyjechali za granicę. Sądzę, że setki milionów, które zostaną wydane na rezydentury zatrzymają ich w kraju i te pieniądze się zwrócą”.

Następnie premier Ewa Kopacz w towarzystwie Włodzimierza Karpińskiego, Wojewody Lubelskiego Wojciech Wilka i Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka udali się na krótki spacer po rynku Starego Miasta. Pani premier chętnie rozmawiała z mieszkańcami Lublina i turystami. Odpowiadała również na pytania dziennikarzy podczas briefingu prasowego.

W Kraśniku spotkała z przedsiębiorcami, społecznikami i samorządowcami. Odpowiadała na pytania dotyczące m.in. prowadzenia działalności gospodarczej. Na zakończenie wizyty w regionie lubelskim premier Kopacz udała się do gospodarstwa sadowniczego Pawła Turczyna w Wandalinie w powiecie opolskim.

Nowy budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach

Dodano:

W sobotę w Puławach odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Został uroczyście otwarty nowoczesny budynek  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Siostry Klary Staszczak. Poświęcił go ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Włodzimierz Karpiński był obecny na uroczystościach.

Nowy budynek został zbudowany przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży Euroszkoła. Dzięki realizacji inwestycji wychowankowie Ośrodka oraz Uczniowie Zespołu Szkół Europejskich uzyskali doskonałe warunki do codziennego funkcjonowania i edukacji. Z racji prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr misji budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Posiada windy, zaplecze rahabilitacyjno – gimnastyczne oraz sale do ćwiczeń korekcyjnych.

Inwestycja warta ok 19 mln zł była możliwa dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE.

Podsumowanie współpracy w samorządzie Puław

Dodano:

„Cztery lata temu podpisaliśmy porozumienie o współpracy, porozumienie dla Puław, Ziemi Puławskiej, aby wspólnymi wysiłkami, w tej przestrzeni publicznej jak najefektywniej służyć mieszkańcom…” mówił Włodzimierz Karpiński podczas konferencji, na której podsumowano czteroletnią współpracę Platformy Obywatelskiej z Porozumieniem Samorządowym Prawicy Puławskiej. Jej uczestnikami byli również Prezydent Puław Janusz Grobel, wiceprezydent Grzegorz Nakonieczny i radna Teresa Gutowska.

Minister podsumowując współpracę powiedział również: „Wydaje się, że dzisiaj możemy z podniesionym czołem powiedzieć, że to był dobry gest dla mieszkańców Puław i Ziemi Puławskiej, że ten gest się zmaterializował ciężką pracą na rzecz mieszkańców i to w wielu wymiarach”. Prezydent Puław równie pozytywnie wypowiadał się na temat współpracy koalicyjnej PO-PSPP. Owoce wzajemnej współpracy to widoczne w całych Puławach inwestycje będące w dużej mierze efektem pozyskania środków z Unii Europejskiej. W ostatnich latach zmodernizowano szkoły i przedszkola. Powstał Park Naukowo-Technologiczny. Zbudowano nowoczesne miejsce turystyczno-rekreacyjne Marinę. Rozszerzono Podstrefę Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Cztery lata współpracy to również wprowadzenie możliwości współdecydowania mieszkańców o wydatkowaniu części wspólnych środków na wskazane potrzeby czyli „budżet obywatelski”. Wszystkie ww. działania podejmowane są by jak podkreślił Minister Skarbu Pastwa: „kreować przestrzeń, przestrzeń która ma być przestrzenią przyjazną dla mieszkańców.

Nowy stokaż amoniaku w ZA Puławy

Dodano:

 

fot. S. Kłak

fot. S. Kłak

W Zakładach Azotowych Puławy oddano do użytku stokaż amoniku. Inwestycja warta jest ponad 108 mln zł.

„To pokazuje, że spółka myśli nowocześnie budując sobie taką możliwość szybkiego reagowania na kryzysy w tym kryzysy surowcowe czy półproduktowe” – powiedział Włodzimierz Karpiński – „To jest bardzo dobra decyzja, trzymać trzeba kciuki. TO pokazuje, że tutaj dobre planowanie, rzetelne wykonawstwo i dyscyplina finansowa przynoszą efekty.”

Do tej pory zbiorniki ZA Puławy mogły pomieścić 3,5 tys. ton amoniaku czyli dobową produkcję. Wartość ta była za mała dlatego nowy stokaż podniesie efektywność, sprzyja także ochronie środowiska. Pojemność zbiornika amoniaku to 15 tys. ton co daje także możliwość dokonywania prac konserwatorskich i remontowych na większych ciągach technologicznych bez ograniczania produkcji.

Stokaż amoniaku to kolejna z serii inwestycji w puławskich zakładach azotowych. Dla zwiększenia wydajności oraz unowocześnienie produkcji w zeszłym roku oddano do użytku instalację do odsiarczania spalin, linię do produkcji nawozów płynnych i centrum logistyczne dla nawozwów granulowanych. W przyszłym roku planowane jest otwarcie nowej instalacji do produkcji nawozów granulowanych.

Spotkanie J. Kluzik – Rostkowskiej i W. Karpińskiego z młodzieżą w I LO im. Ks Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach

Dodano:

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska i Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński spotkali się dziś z uczniami, nauczycielami i dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. ks Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach. Podczas spotkania Joanna Kluzik – Rostkowska, odpowiadała na pytania uczniów.

Wśród zagadnień, które interesowały młodzież były kwestie dotyczące próbnych matur oraz zmian w przebiegu samego egzaminu dojrzałości w tym jego części ustnej z języka polskiego.

Uzasadniając wprowadzone zmiany Minister mówiła: „…robimy wszystko, żeby matura miała swoją wagę…żebyście Wy wychodząc z maturą naprawdę mieli poczucie solidnego wykształcenia bo tylko to pozwoli Wam pójść dalej i skorzystać z tego kolejnego pakietu wiedzy jaki będą proponowały wyższe uczelnie”.

Spotkaniem w Puławskim Liceum szefowa resortu edukacji zapoczątkowała swoją poniedziałkową wizytę na Lubelszczyźnie. Odwiedziła także Pszczelą Wolę, Lublin i Włodawę.

Premier Elżbieta Bieńkowska w Lublinie

Dodano:
Na zaproszenie Włodzimierza Karpińskiego Do Lublina przyjechała Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska.

Podczas spotkania z samorządowcami z całego województwa na temat nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Premier Bieńkowska chwaliła Lubelskie samorządy za dobre wykorzystanie środków unijnych.
- Jeśli chodzi o Lubelszczyznę, to od początku wejścia do Unii Europejskiej zrealizowaliśmy tutaj, jeśli chodzi o pieniądze europejskie, inwestycje na kwotę blisko 30 mld zł, i z programów regionalnych, i krajowych – powiedziała Elżbieta Bieńkowska

Włodzimierz Karpiński podziękował Pani Premier za dotychczasową współprace i wsparcie regionu. Podkreślił także znaczenie i rolę samorządów.

„Samorząd jest najlepszym detektorem problemów lokalnych ale także podpowiada najlepsze rozwiązania – powiedział Włodzimierz Karpiński -  W tym szczególnym czasie kiedy obchodzimy 25 lecie wolności i 10 lecie wejścia w struktury wspólnoty europejskiej, dzisiaj sytuacja naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie dramatycznie pokazuje nam jak dobrze wybraliśmy 25 lat temu. Jeśli przypomnimy sobie te trudne początki samorządu sprzed 24 lat, jeśli przypomnimy sobie prawie 15 letnią historię samorządu powiatowego, wojewódzkiego ta ta determinacja wszystkich kolejnych rządów pokazywała jak bardzo istotne jest aby lokalna społeczność wybierała swoje władze, które najlepiej rozumieją lokalne społeczności i które najlepiej kreują rozwiązania. Ta symbioza, zasada pomocniczości pomiędzy władza centralną a samorządową jest bardzo ważna.”

Minister Skarbu Państwa zwrócił też uwagę, że dzięki m.in. samorządom województwo lubelskie najlepiej wykorzystało środki z funduszy europejskich.

W województwie lubelskim do końca czerwca 2014 zrealizowano ponad 26 tys. projektów o łącznej wartości 28,1 mld zł. Dofinansowanie wyniosło 17,9 mln zł.  Największą wartość mają projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (4,75 mld zł), RPO Województwa Lubelskiego ( 4,55 mld zł) oraz PO Infrastruktura i środowisko (4,15 mld zł). Dzięki środkom europejskim powstały m.in. Lotnisko w Lublinie czy Puławski Park Naukowo – Technologiczny.

Strona 1 z 3612345...102030...Ostatnia »